top of page

PRIVATLIVSPOLITIK

e-ducators ApS ("e-ducators") er underlagt databeskyttelsesloven og persondataforordningen (GDPR), hvilket bl.a. betyder, at vi er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger e-ducators behandler, samt hvilke rettigheder du har i forbindelse hermed.

Dataansvarlig

e-ducators ApS, CVR. nr. 27110533, Ellekær 8, 2730 Herlev, telefon 46967 5060, info@e-ducators.eu

Personoplysninger og formål

I forbindelse med markedsføring og kundeservice indsamler og behandler vi følgende kategorier af oplysninger:
 

  • Navn, adresse og telefonnummer

Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med databeskyttelsesloven og persondataforordningen (GDPR).

Vores behandlingsgrundlag udspringer af legitim interesse for at indsamle personoplysninger til fremsendelse af nyhedsbreve og tilbud såfremt du har samtykket til at modtage dette, jfr. markedsføringsloven og persondataforordningens artikel 6 (1) (c).

Modtagere og behandlere af personoplysninger

Dine personoplysninger kan blive videregivet til vores samarbejdspartnere og databehandlere, såfremt videregivelsen er formålstjenestelig eller nødvendig i forbindelse med at udsende nyhedsbreve og tilbud. Vores databehandlere, der kan modtage personoplysninger om dig, er pt. Microsoft (Office 365), LinkedIn (leadgenerering) og Proposify (tilbud).

Adgang til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning, indsigelser og dataportabilitet

Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer e-ducators har registreret om dig. Ønsker du det, udleverer e-ducators en elektronisk kopi af de indsamlede oplysninger.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du har derudover ret til at kræve registrerede personoplysninger om dig berigtiget eller slettet eller behandlingen heraf begrænset.

Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret eller overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.

Der kan efter persondataforordningen være konkrete situationer, hvor e-ducators ikke er forpligtet til at efterkomme ovenstående rettigheder.

Hvis du ønsker at udnytte dine ovenstående rettigheder, skal du rette henvendelse til info@e-ducators.eu eller telefon 4697 5060

Varighed af opbevaring

Personoplysninger opbevares i maksimalt 5 år. 

Klager

Du har mulighed for at klage over behandlingen af personoplysninger via info@e-ducators.eu eller til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, dt@datatilsynet.dk.

bottom of page