"Vi skaber samhørighed
mellem 
IT-systemer

og mennesker"

I e-ducators er vores mission, at forbedre IT-sikkerheden ved at skabe samhørighed mellem IT-systemer og mennesker. 

Alle led i kæden skal hænge sammen

IT-sikkerhed handler om, at skabe en rød tråd igennem politikker, procedurer, kontroller, IT-systemer og ikke mindst medarbejdere. Alle led i kæden skal hænge sammen, for at minimere risikoen for sikkerhedsbrud. Vi hjælper virksomheder med at implementere værktøjer til styring af IT-sikkerheden - fra udarbejdelse af politikker, procedurer og kontroller, til risikostyring og undervisning af medarbejdere.

Portrait_Ulrik.png

Anerkendte standarder

Vi arbejder ud fra anerkendte ramme- og kontrolnetværk som IS27001/2 (IT-sikkerhed), ISO27005 (risikostyring) samt NIST og CIS20 (IT-kontroller). Det giver gennemsigtighed i forhold til kunder, samarbejdspartnere, IT-revisorer, certificeringsorganer og andre som ønsker indblik i virksomhedens GRC (Governance, Risk and Compliance).

ULRIK HOLM NIELSEN

Tel. +45 46 97 50 60

Vi taler et sprog som alle forstår

Vi taler et sprog, som alle forstår - ledelse, IT-folk og medarbejdere. Det skaber samhørighed i beskyttelsen mod cyberkriminalitet.

Velkommen til e-ducators

formularen er sendt.

Du hører snart fra os.

HVORFOR VÆLGE OS?

Vi har de fornødne kompetancer til at forbedre sikkerheden

i  virksomheden, så den er bedre beskyttet imod cyberkriminalitet.