OM E-DUCATORS

"IT-sikkerhed handler i høj grad om samhørighed"

Vores mission

I e-ducators er vores mission, at forbedre IT-sikkerheden ved at skabe samhørighed mellem mennesker og IT-systemer. Det gør vi ved, at hjælpe med organisatorisk (GRC) og praktisk IT-sikkerhed . 

Alle led i kæden skal hænge sammen

IT-sikkerhed handler om, at skabe en rød tråd igennem politikker, procedurer, kontroller, IT-systemer og ikke mindst medarbejdere. Alle led i kæden skal hænge sammen, for at minimere risikoen for sikkerhedsbrud. Vi hjælper virksomheder med at implementere værktøjer til styring af IT-sikkerheden - fra udarbejdelse af politikker, procedurer og kontroller, til risikostyring og undervisning af medarbejdere.

Anerkendte standarder

Vi arbejder ud fra anerkendte ramme- og kontrolnetværk som IS27001/2 (IT-sikkerhed), ISO27005 (risikostyring) samt NIST og CIS20 (IT-kontroller). Det giver gennemsigtighed i forhold til kunder, samarbejdspartnere, IT-revisorer, certificeringsorganer og andre som ønsker indblik i virksomhedens GRC (Governance, Risk and Compliance).

Vi taler et sprog som alle forstår

Vi taler et sprog, som alle forstår - ledelse, IT-folk og medarbejdere. Det skaber samhørighed i beskyttelsen mod cyberkriminalitet.

Velommen til e-ducators

Ulrik Holm Nielsen / CEO

UHN_edited.png

Velkommen til e-ducators
 

Ulrik Holm Nielsen / CEO

HVORFOR VÆLGE OS?

Vi har de fornødne kompetancer til at forbedre sikkerheden i  virksomheden, så den er bedre beskyttet imod cyberkriminalitet.

KONTAKT

Tel. +45 46 97 50 60

  • LinkedIn - Grey Circle

LinkedIn